BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ

Equal Assurance Türkiye ofisi kalite yönetim sistemlerinin bir çoğu ile ilgili belgelendirme hizmeti verebilmektedir.

Equal Assurance JAS ANZ akredisyonlu olup uluslar arası akreditasyon forumu ile imzalanan anlaşmadan dolayı TURKAK tarafından da tanınan bir belgelendirme kuruluşudur. Belgelendirme sürecini tamamlayıp denetimi başarıyla gecen firmalar Equal Assurance firmasına ait Q-MarkTM a giriş yapabilirler.

ISO 9001 BELGELENDIRMESI

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.ISO 9001 ürün yada hizmet kalitesini gösteren bir belge değildir,kuruluşun kalite yönetim sistemi uyguladığını ifade eder.

Globalleşen ekonomide artık müşteri istek ve beklentilerini dikkate almadan kuruluşlarının devamlılığını sağlamaları ve karlılıklarını devam ettirebilmeleri imkansız. Bir çok organizasyon IS0 9001 sistemini kullanarak müşteri beklentilerini anlamakta ve sürekli iyileştirme ilkesi ile de kuruluşun hızlı bir ivme ile yol kat etmesini sağlamaktadır.

ISO 9001 IN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • Effektif çalışma,kurumda verimliliğin artması
 • Sağlıklı iletişim kurulması
 • Kurumun iyi bir imajının olması
 • Ürün ve hizmetlerin güvenilirliği
 • Müşteri odaklı çalışma
 • Çalışan motivasyonunun artması
 • Proses yaklaşımı ve proses performanslarının artması
 • Onleyıcı faaliyet yaklaşımı ve sürekli iyileştirme mantığının benimsenmesi
 • Kalite problemlerinin aşılması tasarruf sağlanması
 • Karlılığın artırılması,maliyetlerin minimuma inmesi
 • Uluslar arası pazarda ürün veya hizmet,n kolaylıkla Kabul görmesi
 • Izlenebilirliğin sağlanması
 • Sürekli iyileştirme
 • Tüm organizasyonlar ve sektörlerde uygulanabilir

ISO 14001 BELGELENDIRMESI

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standarttır.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 IN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • Ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmeliklere uyulması
 • Uluslar arası yeterliliğin sağlanması
 • Kuruluşun imajının iyileşmesi ve Pazar payının artması
 • Acil durumların tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Yangın, deprem, sel, su baskını gibi felaketlere karşı hazırlıklı olnuması
 • Kirliliğin control altına alınması ve önllenmesi
 • Enerji tasarrufu,kaynakların etkin kullanılması,sürekli iyileştirme
 • Atık kontrolü ve geri dönüşüm ile karlılığın artırılması