تماس با ما

 عنوان: شرکت آزمونگر راویان مدیریت (ArmCert)

نشانی: تهران – میرداماد – خ البرز – خ قبادیان شرقی – پلاک 28 – واحد 5

کد پستی: 1918933156

مدیرعامل: محمد مدرس صادقی

تلفن: 30 – 828 410 26 21 98+

نمابر: 30 – 828 410 26 21 98+

موبایل: 8946 678 910 98+

پست الکترونیک: armcert@equalassurance.com  info@armcert.com

وبسایت: www.armcert.com

شماره حساب: 224.110.11634620.1 شماره کارت: 5022291900032580

شبا: IR 590 5700 224 11011 6346 20001  بانک پاسارگاد

Menu